Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TIP service agency‚ s. r. o.

Bezpečnostní služby

K nabídce bezpečnostních služeb

   V souvislosti se změnami, které společnost TIP service agency, s.r.o. doznala v osobách svých zástupců, vznikla potřeba rozšířit obchodní aktivity do oblastí, ve kterých by bylo možné zhodnotit jejich zkušenosti a využít tak nový odborný potenciál. Z tohoto důvodu společnost zaměřila svou pozornost i do oblasti práva a bezpečnosti. Jejím záměrem v této fázi není konkurovat velkým bezpečnostním agenturám, zabývajícím se zejména fyzickou ochranou objektů, nebo nabízením čistě právních služeb, které jsou doménou advokátních kanceláří. Naším záměrem je analyzovat situaci, v rámci které klient přichází se svým problémem a nabídnout mu způsob, jak co nejrychleji a nejefektivněji jeho problém vyřešit. Takovým řešením může být poskytnutí přímé pomoci související s fyzickým nebo technickým způsobem zajištění jeho bezpečnosti nebo ochrany jeho práv a oprávněných zájmů . Případně klientovi navrhneme další řešení a v rámci možností připravíme podmínky pro úspěšné prosazování jeho práv před orgány st. správy a samosprávy nebo dalšími subjekty z řad fyzických nebo právnických osob. To vše je spojeno zejména s analýzou problému, navržením řešení, přípravou podkladů, zajištěním materiálů včetně důkazních prostředků , případně zastupováním nebo doprovod na jednotlivá jednání. Při všech těchto činnostech vycházíme z vysoké profesionální úrovně vystupování, zkušeností a odborných znalostí našich zástupců, a to vše při dobré spolupráci se státními orgány, soukromými a podnikatelskými subjekty , případně i renomovanými advokátními kancelářemi či notáři. Vedle těchto služeb můžeme zajistit, ať již sami, nebo ve spolupráci s dalšími bezpečnostními agenturami, ochranu majetku svých klientů prostřednictvím napojení na pult centrální ochrany, případně i dalšími elektronickými nebo mechanickými prostředky, případně přímou fyzickou ostrahou.
 
    Všechny výše činnosti realizujeme na základě příslušných koncesních listin, potřebných k jejich provozování . Naši zástupci kromě příslušného VŠ vzdělání v oboru práva a bezpečnosti, negativního lustračního osvědčení, jsou osobami prověřenými Národním bezpečnostním úřadem pro styk se státním tajemstvím ve st. důvěrné.
TOPlist