Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TIP service agency‚ s. r. o.

Ochrana majetku a osob-doprovody

Ochrana (ostraha)  majetku a osob
    

   Naše společnost, která se v současné době v oblasti bezpečnosti zaměřuje svoji činnost především na poskytování služeb soukromých detektivů, nabízí v současné době v souvislosti s přímou ostrahou majetku především poradenskou činnost s následným zabezpečením svých klientů prostřednictvím mechanických a elektrotechnických prostředků a systémů, které umožňují informovat o narušení střeženého prostoru přímo klienta, stálou službu nebo bezpečnostní složky státu. Co se týče služeb poskytovaných naší společnosti v této oblasti, spolupracujeme zejména s brněnskou bezpečnostní agenturou B-kontakt security, s.r.o. , která má v oblasti ochrany majetku mnohaleté zkušenosti spojené s ostrahou významných brněnských objektů mezi něž patří například hala Rondo nebo brněnský hrad Špilberk a další. Kromě toho jsme v případě zájmu schopni zajistit i vlastní fyzickou ostrahu objektů a to ať již vlastními silami nebo prostřednictvím spolupracujících agentur. Jen namátkou uvádíme jednotlivé možnosti ochrany, které naše společnost může nabídnout. Jedná se zejména o :

  - napojení objektu na pult centrální ochrany ( PCO ) , který prostřednictvím elektronického zabezpečovacího systému ( EZS ), umístěného v objektu klienta, střeží jeho majetek a signalizuje nežádoucí vniknutí s jeho přesnou lokalizací. Kromě možnosti napojení na PCO mohou být telefonicky nebo prostřednictvím GSM o narušení detekovaného elektronickým zabezpečovacím systémem, uvědoměny i další subjekty včetně klienta a dalších jím vybraných osob. Toto zařízení se hodí vedle průmyslových objektů zejména i do rekreačních oblastí, které bývají velmi často předmětem útoků.  
 
- mechanické zábrany - jedná se o mechanické prostředky, které především mají pachatele majetkové trestné činnosti odradit od plánovaného útoku na takto zabezpečený objekt a v případě vlastního útoku tento buď odvrátit nebo v případě propojení s elektrotechnickým zabezpečovacím systémem, pachatele zdržet do doby příjezdu bezpečnostní služby nebo policejní hlídky. Mezi takové prostředky patří zejména bezpečnostní zámky, dveře, mříže, ochranné bezpečnostní folie, žiletkové a ostnaté dráty a pod.
 
- ochrana  a doprovody osob na místa a jednání, kde by mohlo dojít k útoku na jejich tělesnou integritu, nebo jiným více či méně předpokládaným konfliktům , nebo sporům . Vedle vlastního faktu, že tak klientovi poskytujeme fyzickou ochranu ozbrojenou osobou, jde také o to, že takováto osoba je svědkem a případně i odborným poradcem či zástupcem v průběhu celého jednání a to ať již soukromého, nebo obchodního charakteru. Ze strany naší společnosti nejde o vyslání pouze fyzicky zdatného jedince, ale zejména o doprovod prováděný pracovníkem, který má potřebnou úroveň vystupování, dokáže v klidu zvládnout zátěžové situace, může zastávat i funkci řidiče s vlastním vozidlem, je schopen zadokumentovat průběh jednání a v případě potřeby i poskytnout potřebný právní servis. Takovou službu mohou ocenit zejména osoby, které jsou objektem nátlaku ze strany kriminálně závadových osob, obchodních partnerů a pod., podnikatelé, kteří se mají zúčastnit obchodního jednání s neznámými, nebo ne příliš seriózními partnery, životní partneři v situacích,  kdy jsou vystavovány  útokům druhé strany. 
TOPlist