Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

TIP service agency‚ s. r. o.

Služby soukr. detektivů a vyšetřovat

Služby soukromých detektivů - vyšetřovatelů

  jsou koncesovanou živností, jejíž obsahovou náplň stanoví § 6 a odst. 2 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako : poskytování služby spojené s vyhledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo  jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem.Ve vztahu k tomuto vymezení nabízíme zejména:

  Analýzu a poradenství
-   analýza situace nebo problému se kterým klient přichází včetně např. analýzy stávajících materiálů a
    dokumentace
-   poskytnutí poradenství zaměřeného zejména na oblast trestního,  občanského a obchodního práva,
    navržení optimálního řešení včetně další odborné pomoci poskytované ve spolupráci se spolupracujícími
    advokátními kancelářími nebo notářem
-   vypracování písemností potřebných pro komunikaci s úřady a institucemi, případně zastoupení či doprovod
    na schůzky a jednání
-   zajištění  znaleckých posudků, překladů z cizího jazyka
-   poradenství v oblasti personalistiky např. v podobě výběru a prověření vhodného kandidáta na danou pozici
-   mimosoudní řešení sporů mezi klientem a dalšími subjekty ( sousedy, obchodními partnery apod. )
 
Šetření prováděné pro potřeby sporů a řízení vedených v jednotlivých oblastech práva
-   analýza stávajícího průběhu šetření, jeho zhodnocení, navržení dalšího postupu
-   vyhledávání a zajišťování důkazů pro potřeby soukromých subjektů i právnických a fyzických osob
     ( soukromé spory, trestní a občansko právní řízení, dopravní nehody, pojišťovací podvody aj. )
-   zastupování poškozeného na základě zmocnění
-   odhalování kriminálního jednání souvisejícího zejména s majetkovou kriminalitou ve firmách
-   pomoc poskytována v rámci zamezení nebo následného prokazování  domácího násilí, obtěžování,
     pronásledováním - tzv.  stalkingem a pod. (spolupráce s mediační a probační službou )
-   zjišťování majetkových poměrů zájmových osob
 
 Další specifické služby
-  vymáhání a správa pohledávek s přípravou podkladů pro návrhy na vydání platebních rozkazů, exekuční řízení
   nebo žalobu k soudu
-  doprovody včetně doprovodů ozbrojených ( obchodní aj. schůzky, nepravidelná přeprava finančních
   prostředků, osob a pod. )
-  kontroly zaměstnanců v době jejich pracovní neschopnosti
-  prověřování uchazečů o zaměstnání a prověřování loajality a bezúhonnosti stávajících zaměstnanců
-  detekce nezákonných odposlechů
-  mitorování osob, objektů a vozidel   za    využití elektrotechnických   zařízení určených zejména k
    zanamenávání pohybu a zvuku (GPS lokátory, dálkové odposlechy, mikrodigitální kamery, GSM monitoring,
    monitoring zneužívání PC  techniky )
-  detektivní  činnost  v  oblasti zjišťování důvěryhodnosti  a bezúhonnosti  obchodních nebo i  životních 
   partnerů včetně  případného prověřování jejich loajality
-  zajištění služeb spojených se zakládáním a změnami v obchodních společnostech, včetně zajištění vypracování
   příslušných smluv a notářských zápisů
TOPlist